вівторок, 3 лютого 2015 р.

Якісна дошкільна освіта передумова якісної початкової освіти

        Якісна дошкільна освіта передумова якісної початкової освіти
         
        Вступ дитини до школи завершує її дошкільне дитинство, змінює соціальну ситуацію її розвитку. Однак для того, щоб початок шкільного навчання став початком нового етапу розвитку, дитина повинна бути готовою до нових форм співпраці з дорослим і ровесниками, а інакше дошкільна лінія розвитку гальмується, а шкільна не має можливості повноцінно розвиватися.
         Щоб запобігти труднощам у навчанні, уникнути дезадаптації шестирічок потрібно проводити попередню роботу з дітьми та їх батьками  і вихователям дитячих садочків, і вчителям початкових класів.
Це можливо за умови дотримування принципу наступності дошкільної і початкової освіти, а  взаємозв′язок між складовими неперервної освіти забезпечує цілісність і наступність  у навчанні та вихованні дітей, адже якісна дошкільна освіта є передумовою якісної початкової освіти.
          Сьогодні  дошкільна освіта є обов’язковою складовою освіти в Україні. Особистісно зорієнтована  її  модель акцентує увагу вихователів  на практиці забезпечувати  реалізацію принципу дитиноцентризму та компетентносного підходу, впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», що пропонує орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з 5-річними дітьми.
        В умовах впровадження педагогічних інновацій в Староушицькому дошкільному закладі «Подолянчик» створено сприятливі умови для розвитку та саморозвитку особистості дітей.
         Виховна робота з дітьми 5-тирічного віку спрямована на загальну підготовку дитини до шкільного життя, забезпечення всебічного і гармонійного розвитку дітей.
       Велику увагу вихователі приділяють спеціальній підготовці дітей до тих предметів, які вони вивчатимуть у початкових класах. На високому рівні проводяться заняття для формування уявлень про навколишній світ, логіко-математичної компетентності,
заняття з розвитку мовлення, підготовка до навчання грамоти.
         Вихователі проводять  роз’яснювальну роботу серед батьків щодо переваг та необхідності здобуття дошкільної освіти та  її змісту
        В практику роботи увійшли проведення круглих столів за участю адміністрацій Староушицької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів екологічного напрямку та Староушицького дошкільного закладу «Подолянчик» з  батьками  дітей майбутніх першокласників
      Традиційною стала спільна робота методоб′єднання початкових класів і вихователів дитячого садка з питань реалізації завдань організації навчання за новими програмами, складання плану спільних заходів у світлі вимог нормативних документів МОН України
Підсумком співпраці педагогічних колективів є педагогічна рада вчителів та вихователів, де аналізуються результати підготовки до школи, помилки та упущення, прогнозується подальша співпраця школи та дитсадка.
       Велика увага приділяється і розробці плану заходів щодо впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, що зорієнтований на соціалізацію особистості молодшого школяра , забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти, особистісно-зорієнтований підхід в навчально-виховному процесі, формування ключових компетентностей.  А тому перехід початкової школи на оновлений зміст і структуру роботи необхідно забезпечити нерозривним зв'язком дошкільної та початкової освіти.
       Особливо важливою для майбутніх учнів є фігура першого вчителя, якого вони сприймають як надзвичайну людину. Тому у своїй роботі практикуємо попереднє знайомство вихованців старшої групи з майбутнім вчителем.
       У школі проводяться День відкритих дверей для майбутніх першокласників, екскурсії-огляди навчальних кабінетів, екоцентру, світлиці, спортивного залу….  
       Разом із цим вчителі початкових класів знайомиться з роботою випускної групи, вивчають індивідуальні особливості дошкільнят, організовують спільні виставки дитячих робіт, проводять спільні розваги у дитячому садку та школі.
      Побутує також практика взаємовівідування вихованцями дитячого садка і учнями початкових класів святкових лінійок, різних виховних заходів у дошкільному закладі та початковій школі.
      Не залишається поза увагою в роботі вчителів початкових класів і робота з батьками майбутніх школярів. Для цього у школі  організовано роботу шкільного консультпункту для батьків  з питань виховної та навчальної роботи з дитиною в сім′ї. Досвідчені педагоги підготували посібники  «Готуємо майбутнього першокласника», «Перший раз у перший клас», «Портфелик першокласника» та інші.
     Вчителі постійно залучають до співпраці батьків та спонсорів для забезпечення сучасної матеріальної бази навчального середовища
і творчого розвитку наймолодших школярів. В стінах закладу періодично проводяться батьківські збори, зустрічі для батьків школярів і для сімей дошкільників.

     Спільна робота дитячого садка, школи і батьків, співпраця вчителів з вихователями відіграє значну роль у реалізації наступності у навчанні та вихованні дітей, підвищенні якості знань дошкільної освіти,  що є передумовою якості знань початкової освіти.
     Вже в першому класі основним видом діяльності стає навчання. Розуміючи, що навчання шестирічок має приносити дитині таку саму радість, яку їй приносить гра, вчителі у своїй роботі використовують ігрові методи  та прийоми навчання.

      Починати виховання і навчання дітей зі школи – означає зводити будівлю без фундаменту. Тому слід пам’ятати: готовність до навчання у школі є інтегративною характеристикою психічного розвитку дитини, яка охоплює компоненти, що забезпечують її успішну адаптацію до умов і вимог школи. Початкова ланка освіти  покликана забезпечити вияв і розвиток здібностей, формування вміння і бажання вчитися,  подальше становлення особистості дитини почате в дошкільному закладі.

Немає коментарів:

Дописати коментар